Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Formularz FPL

Aby ułatwić proces składania planu lotu dostępny jest druk formularza planu lotu zawierający skrócony zapis dotyczący obowiązku informacyjnego i dostępu do danych osobowych.

Tu można pobrać druk formularza planu lotu: Plan lotu (plik PDF)

Po pobraniu na pulpit formularz uruchamia edytowalne pola do wpisu odpowiednich wartości.