Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Obsługa FPL i depesz modyfikujących oraz wszelkie inne zapytania:

numer telefonu: +48 22 574-7173, +48 81 452-7173
numer fax: +48 22 574-7188, +48 81 452-7188
e-mail: aro@pansa.pl
adres AFS: EPWWZPZX
MET IMGW: + 48 503-122-805

ARO Warszawa tel. 22 5747172, 81 4527172, aro.epwa@pansa.pl
ARO Gdańsk 22 5747484, 81 4527484 aro.epgd@pansa.pl
ARO Poznań 22 5747380, 81 4527380, aro.eppo@pansa.pl
ARO Wrocław 22 5747780, 81 45277780, aro.epwr@pansa.pl
ARO Katowice 22 5747880, 81 4527880, aro.epkt@pansa.pl
ARO Kraków 22 5747580, 81 4527580, aro.epkk@pansa.pl
ARO Rzeszów 22 5747680, 81 4527680, aro.eprz@pansa.pl

*Prosimy kontaktować się z konkretnymi ARO jedynie w szczególnych sytuacjach. Absolutna większość zmian i zapytań może być zgłoszona pod wspólnym numerem tel. 22 574 71 73, 81 452 71 73. BOZ korzysta ze zintegrowanego systemu obsługi FPL.