Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
Kontakt    

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Aktualności

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej uruchomiła testową wersję Integrated Web Briefing (IWB).

IWB jest narzędziem integrującym dostęp do różnych danych lotniczych niezbędnych do przygotowania się do lotu. Serwis zapewnia dostęp do kompleksowych informacji dla użytkowników przestrzeni oraz poprawia bezpieczeństwo planowania i wykonywania operacji. W szczególności pozwala na składanie FPL drogą elektroniczną. Obecnie IWB działa w przedoperacyjnej fazie testowej (dla użytkowników) i będzie rozwijany o nowe opcjonalności oraz usprawnienia funkcjonalne.

Adres serwisu: http://iwb.pansa.pl.

Więcej informacji znajda Państwo w zakładce IWB

 

Wspólny numer telefonu, numer faksu oraz adres e-mail w Biurach Odpraw Załóg

Informujemy, że w dniu 28 kwietnia 2016 r. wprowadzona została zmiana technologii pracy Biur Odpraw Załóg (ARO) w Polsce. Zmiana obejmuje uruchomienie jednego ogólnopolskiego numeru telefonu +48-22-574-7173 do składania planów lotu i ich modyfikacji. Rozwiązanie to ma na celu skrócenie czasu oczekiwania na połączenie oraz umożliwienie łatwego kontaktu z ARO.

Od początku roku 2016 Biura Odpraw Załóg w Polsce dysponują wspólnym systemem do przetwarzania planów lotu. Niezależnie od lokalizacji ARO składający plan lotu może:
- zgłosić plan lotu,
- wprowadzić zmiany do już istniejącego planu,
- uzyskać wiedzę o statusie jego przetwarzania oraz
- skorzystać z informacji lotniczej

Połączenia telefoniczne są równomiernie rozdzielane między Biura Odpraw Załóg. W razie potrzeby istnieje możliwość przekierowania rozmowy do wybranego ARO.

Kolejną nowością jest wprowadzenie jednego numeru faksu +48-22-574-7188, na który wysyłane mogą być formularze zgłaszanego planu lotu.
Podobne rozwiązanie wprowadzono dla planów lotu nadsyłanych e-mailem. Uruchomiony został jeden adres e-mail aro@pansa.pl, na który zgłaszający mogą nadsyłać wypełnione formularze.

Przypominamy o umieszczaniu na formularzu składanego planu lotu czytelnego i aktualnego numeru kontaktowego. Usprawni to kontakt z nadawcą w przypadku wątpliwości.