Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
Kontakt    

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Formularz FPL

Aby ułatwić proces składania planu lotu dostępny jest druk formularza planu lotu zawierający skrócony zapis dotyczący obowiązku informacyjnego i dostępu do danych osobowych.

Tu można pobrać druk formularza planu lotu: Plan lotu

Po pobraniu na pulpit formularz uruchamia edytowalne pola do wpisu odpowiednich wartości.